استخدام
خدمات میزبانی
برنامه‌های موبایل
ارزش افزوده
تلفن بین‌المللی
پهنای باند
اینترنت Dial-UP
تست سرعت

تلفن بین‌المللی

با استفاده از خدمات بین المللی مروا، افراد ، سازمانها ، شرکتها می توانند به تمامی کشور های جهان تماس حاصل نمایند .

سرویس تلفن بین الملل مروا از طریق زیر قابل دسترسی می باشند :
  1. تلفن بین المللی هوشمند مروا
  2. کارت تلفن مروا
  3. سرویهای اشتراکی
هزینه ای مکالمات با کلیه کشورها در اغلب موارد به میزان قابل توجهی کمتر از هزینه مشابه به آن از طریق خطوط تلفن مخابرات می باشد.

در این فناوری صدا به بسته های دیجیتالی تبدیل و از طریق شبکه اینترنت به مقصد مورد نظر انتقال می یابد.

ویژگیهای تلفن بین الملل مروا:
کاربران تلفن اینترنتی

Pin:
  1. کیفیت بالا ی تماس
  2. امکان دریافت ریز گزارش مکالمات
  3. هزینه ارزان ترمکالمات نسبت به مخابرات
  4. پشتیبانی 24 ساعته
مجوزها:
پروانه ارائه خدمات تلفن بین الملل اینترنتی (voip) به شماره 50483/102
کلیه حقوق متعلق به شرکت مروا سیستم می باشد
Copyright 1999-2014 Morva System, All Rights Reserved

شماره پروانه: ISDP 12-16-119
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی